Zaporozhye

 

Indirizzo internat:

    Украина, 69009, 
    г. Запорожье, ул. Перспективная, 8

 

Link utili:

    Sito web internat

    Webcam Zaporozhye – City Center